Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 3-3-2024

vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 3-3-2024, Linh mục Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - Chánh xứ Vĩnh Hòa đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong Giáo xứ.

Click xem album ảnh: