Chương trình Mùa Chay và Tuần Thánh 2024

Văn phòng HĐMV Giáo xứ, xin thông báo chương trình Mùa Chay và Tuần Thánh 2024 đến toàn thể cộng đoàn để theo dõi và nhắc nhở nhau tham dự. Xin chân thành cám ơn

TuanThanh_2024.jpg