Gx. Vĩnh Hòa - Thứ Sáu Tuần Thánh 2023

Vào lúc 15g thứ Sáu Tuần Thánh, Lm Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm – Chánh xứ Vĩnh Hòa, thầy Gioan Hoàng Xuân Hải, Dòng Ngôi Lời, cùng cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ đã cùng nhau quy tụ về ngôi thánh đường để Tưởng niệm và cử hành Nghi thức Suy tôn Thánh giá Chúa Giêsu.

Sau bài thương khó của Thánh Gioan, Lm Martinô nhấn mạnh đến tình yêu mà Đức kitô dành cho con người qua cái chết trên cây thập giá. Quả thật, chỉ vì yêu thương mà Chúa đã chút bỏ vinh quang mà mang lấy kiếp phàm nhân và vâng lời cho đến chết trên cây thập tự. Tất cả vì tội lỗi của con người đã gây ra cách đây hơn 2000 và cho đến hôm nay năm vẫn còn đó... vẫn reo hò, vẫn sỉ vả và chối bỏ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết từ bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình mà đi theo Chúa như lời Ngài đã dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Mt 16 24).

Click xem album ảnh: