Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 7-5-2023

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 7-5-2023, thầy Phó tế Gioan Hoàng Xuân Hải SVD, Dòng Ngôi Lời, đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Click xem album ảnh: