Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 3-9-2023

Vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 3-9-2023, Linh mục Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm - chánh xứ Vĩnh Hòa đã chủ sự nghi thức Rửa tội cho các trẻ sơ sinh trong giáo xứ.

Click xem album ảnh: