Gx. Vĩnh Hòa - Thông tin về ngôi nhà Mục vụ ngày 1.12.2021

Sau khi nhận được giấy phép xây dựng nhà Mục vụ. Sáng ngày 01.12.2021, cha xứ Gioakim cùng với ông cố Phạm Văn An - Chủ tịch HĐMV GX; Kỹ sư Thiết Kế anh Luca Nguyễn Xuân Vinh và Kỹ sư Thi Công anh Nguyễn Hoàng Phương đã tiến hành công việc định vị cột móng và cốt nền cho ngôi nhà Mục vụ.