Gx. Vĩnh Hòa - Suy tôn Thánh giá ngày 2.4.2021

Vào chiều thứ Sáu tuần Thánh, lúc 18g ngày 2.4.2021, Lm Gioakim Lê Hậu Hán – Chánh xứ Vĩnh Hòa, cùng các em thiếu nhi cử hành buổi Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Sau bài thương khó, Lm Chánh xứ đã chia sẻ về cái chết của Chúa Giêsu cho các em thiếu nhi và cộng đoàn: Theo các nhà lịch sử học cũng như Thánh sử Matthêu, Máccô và Luca ghi chép rằng; Chúa Giêsu chết vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên. Quả thật, chỉ vì yêu thương nhân loại mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết vì chúng ta. Chúa đến để đem tin vui và sự bình an đến cho con người, làm cho người câm nói được, người điếc được nghe, người què được đi và người chết sống lại. Thật vậy, tất cả chúng ta đều là những tội nhân xúc phạm đến Chúa và đến anh chị của mình, qua lời nói việc làm,  qua ánh mắt và những việc làm trái với ý của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết từ bỏ chính mình để được mến Chúa và yêu người, để ngày được giống Chúa hơn.
Kế đó, em thiếu nhi đại diện lên đọc lời nguyện xin cho Giáo hội được bình an hiệp nhất, và cho quê hương đất nước được vui hưởng thái bình.
Sau đó, các em thiếu nhi và cộng đoàn xếp thành hai hàng lần lượt tiến lên Cung thánh quỳ gối bái lạy Thánh giá Chúa Giêsu.
 


Click xem album ảnh lúc 18g:
Click xem album ảnh lúc 20g: