Gx. Vĩnh Hòa - Suy niệm 14 đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần Thánh ngày 2.4.2021

Vào lúc 15g thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 2.4.2021, Lm Chánh xứ Gioakim cùng cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa đã sốt sắng đi 14 chặng đàng Thánh giá trong và ngoài khuôn viên nhà thờ.

Click xem album ảnh: