Gx. Vĩnh Hòa - Lãnh nhận Bí tích Hòa giải ngày 29.3.2021

Hướng cho mỗi người chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Phục sinh 2021 sắp tới được sốt sắng, vào lúc 18g thứ Hai ngày 29.3.2021, quý linh mục trong và ngoài giáo hạt Phú Thọ đã về giáo xứ Vĩnh Hòa Ban Bí tích Hòa giải cho bà con giáo dân trong giáo xứ.