Gx. Vĩnh Hòa - Chúc mừng Hôn phối ngày 19.5.2021

Cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Hòa hân hoan Tạ ơn Thiên Chúa và Chúc mừng đôi Hôn phối thuộc giáo họ Đaminh vào lúc 10g00 sáng thứ Tư ngày 19.5.2021.