Thông báo Khai Giảng Lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng Khóa II/2019

Nhằm giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, Giáo xứ Vĩnh Hòa mở Lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Dự tòng khoá 2 năm 2019, sẽ khai giảng vào lúc 19h00 Thứ ba (06/08/2019), tại Hội trường Giáo xứ.

Chương trình học từ 19h00 đến 20h30 vào các ngày Thứ ba, Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần. Thời gian của khóa học là 4 tháng.
Các bạn trẻ có nhu cầu học lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng xin mời đến nhận mẫu đơn tại Văn phòng Giáo xứ Vĩnh Hòa và sẽ nộp đơn tại Văn phòng hoặc vào ngày khai giảng.
Nếu không thể đến trực tiếp lấy đơn thì các bạn có thể tải mẫu đơn tại trang thông tin điện tử Giáo xứ: gxvinhhoa.org
Ban Giáo lý lớp Hôn nhân và Dự tòng chỉ nhận đơn chậm nhất đến ngày khai giảng 10/08/2019. 
Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Giáo xứ hoặc trực tiếp với Anh Phát - Thư ký Giáo xứ.

Tải mẫu đơn tại đây
Phiếu Ghi danh lớp Giáo lý Dự Tòng
Phiếu Ghi danh lớp Giáo lý Hôn Nhân