Tổng Giáo phận Sàigòn: Quyết định thành lập Văn phòng tiếp nhận các trình báo

Ngày 07.05.2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “Các con là ánh sáng thế gian” (“Vos estis lux mundi”), trong đó ngài yêu cầu các giáo phận phải thiết lập văn phòng tiếp nhận việc trình báo liên quan đến các lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người dễ bị tổn thương (điều 1 và 2).

QUYET-ĐINH-THANH-LAP-VAN-PHONG-TRINH-BAO.jpg