Thông báo: Ứng viên linh mục 2024

Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định sẽ phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 thứ sáu ngày 07.06.2024 tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn.

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

Số 242.3_240429_01
 
Ngày 29 tháng 04 năm 2024

                       Kính gởi: Quý Cha Sở Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
           Kính Cha,
          Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định sẽ phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 thứ sáu ngày 07.06.2024 tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn.
         Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.
          Theo đề nghị của Đức Cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể :
  • Lần 1 : Chúa nhật VI Phục sinh, 05.05.2024
  • Lần 2 : Chúa nhật Chúa Thăng Thiên, 12.05.2024
  • Lần 3 : Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống, 19.05.2024
Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.
Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN
 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN LINH MỤC
STT TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ NHÀ GIÁO XỨ GIÚP HẠT
1. Phanxicô Xaviê Lê Tuấn Anh Mông Triệu Nam Thái Chí Hòa
2. Giuse Trương Hiệp Bình Công Thành Xóm Thuốc Gò Vấp
3. Giuse Trần Văn Chinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Tân Phước Phú Thọ
4. Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường Bình An Mông Triệu Gia Định
5. Martinô Vũ Minh Cường Nam Thái Tân Định Tân Định
6. Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương Bình Thuận Hoàng Mai Xóm Mới
7. Gioakim Nguyễn Ngọc Hưng Gò Mây Hạnh Thông Tây Gò Vấp
8. Phêrô Phạm Duy Khoa Bùi Môn Chính Tòa Sài Gòn – Chợ Quán
9. Giuse Trần Văn Kiên Tân Hưng Mẫu Tâm Xóm Chiếu
10. Giuse Phạm Văn Nam Thạch Đà Thiên Ân Tân Sơn Nhì
11. Giuse Đỗ Trọng Luân Tam Hà Thủ Thiêm Thủ Thiêm
12. Giuse Vũ Minh Phú Nam Thái Hà Nội Xóm Mới
13. Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Sơn Thạch Đà Nam Hòa Chí Hòa
14. Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh Phú Trung Tân Phú Tân Sơn Nhì
15. Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh Phanxicô Xaviê Thanh Đa Gia Định
16. Giuse Trần Quyết Thắng Chợ Cầu Tân Đức Thủ Thiêm
17. Đa Minh Trần Văn Thiện Tống Viết Bường An Thới Đông Xóm Chiếu
18. Giuse Trần Thanh Tiến Thanh Đa Ninh Phát Tân Sơn Nhì
19. Giuse Đỗ Thiện Toàn Nam Hải Phú Hạnh Phú Nhuận

Ung-vien-Linh-muc-2024-(1).pdf