Danh sách các linh mục được bổ nhiệm và thuyên chuyển năm 2023

“Sai đi là một hành vi thánh thiêng”, Đức Tổng Giám mục Giuse (Đức Tổng Giuse) Nguyễn Năng đã nhấn mạnh điều trên khi ngài chủ sự Thánh lễ Sai Đi cho các tân linh mục và các linh mục thuyên chuyển trong giáo phận Sài Gòn vào lúc 8g30 ngày 4-8-2023 tại Nhà Nguyện cổ Trung tâm Mục vụ, Tổng giáo phận Sài Gòn.Đồng tế với Đức Tổng Giuse có linh mục Tổng Đại Diện Ignatiô Hồ Văn Xuân, một số linh mục đặc trách, các linh mục quản hạt và các linh mục 'được sai đi' trong dịp này.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giuse chia sẻ:
- Thư bổ nhiệm không chỉ là tờ giấy có chữ ký của Tổng Giám mục nhưng là một sự sai đi. Đây là hành vi thánh thiêng. Càng thích hợp hơn khi hôm nay là ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianney, một vị mục tử yêu mến đoàn chiên. Người mục tử tốt phải có hồn tông đồ, kèm theo những hy sinh với nỗ lực làm cho giáo dân đạo đức thánh thiện. Vì lo không chu toàn được bổn phận, Cha Vianney đã 4 lần tìm cách trốn khỏi giáo xứ, nhưng sau cùng ngài đã ở lại, sẵn sàng chịu thiệt, chịu khổ để biến đổi đoàn chiên.
- Các linh mục được sai đi để rao giảng Tin Mừng: Cần phải say mê dạy giáo lý và soạn bài giảng cẩn thận, với sự khôn ngoan Thần Khí để giúp người ta hoán cải.
- Sứ vụ chính của linh mục còn là giải tội. Nhờ Bí tích Giải Tội, ta triệt hạ sự dữ trong thế gian. Người ta xin giải tội mà ta không trao ban thì đánh mất sức mạnh của Tin Mừng. Cha Vianney đã siêng năng giải tội, làm cho xứ Ars thăng tiến. Ngài cho việc đền tội ít để ngài đền tội thay cho giáo dân. Người ta nhìn vào sức khỏe của một giáo xứ qua tòa giải tội và Bi tích Thánh Thể.
Sau phần Hiệp lễ, Đức Tổng Giuse đã trao giấy bổ nhiệm và ban huấn từ cho các linh mục được sai đi:
“Về tâm lý, thường sẽ buồn khi phải rời nơi quen thuộc. Nhưng khi đến cộng đoàn mới, hãy bày tỏ niềm vui trong sứ vụ, và điều hành xứ đạo với tinh thần hiệp hành.”
Kết thúc huấn từ, Đức Tổng Giuse đã ban phép lành lên đường cho các linh mục.
Thánh lễ Sai Đi đã kết thúc lúc 10g cùng ngày.
Sau đây là Danh sách các Cha được Thuyên chuyển và Bổ nhiệm
BN_2023.jpg
BN_2023_ChanhXu.jpg
BN_2023_QuanNhiem.jpg
BN_2023_PhoXu.jpg
BN_2023_TanLM.jpg