Phaolô Trần Đình Bảo Khanh

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

PHAOLÔ TRẦN ĐÌNH BẢO KHANH

Sinh ngày: 24/09/1969 tại Tây Ninh.
Được Chúa gọi về vào lúc 08g00 ngày 19/05/2023 - Hưởng dương 55 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 20g00 ngày 19/05/2023 tại địa chỉ: 464 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 20/05/2023.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 22/05/2023 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Trần Đình Bảo Khanh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.