Bà Maria Đàm Thị Huệ

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA ĐÀM THỊ HUỆ

Sinh ngày: 05/05/1955 tại Đồng Nai.
Được Chúa gọi về vào lúc 09g45 ngày 17/05/2023 - Hưởng thọ 69 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 18g00 ngày 17/05/2023 tại địa chỉ: 86/29/20 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: ĐaMinh.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 19/05/2023.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 20/05/2023 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Đàm Thị Huệ sớm hưởng nhan Thánh Chúa.