Cụ Ông Đôminicô Đào Văn Khoan

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ ÔNG ĐÔMINICÔ ĐÀO VĂN KHOAN

Sinh ngày: 15/02/1937 tại Hải Phòng.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g10 ngày 14/05/2023 - Hưởng thọ 87 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 15/05/2023 tại địa chỉ: Lô A1/202, Chung cư 312 Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 17/05/2023.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 18/05/2023 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Ông Đôminicô Đào Văn Khoan sớm hưởng nhan Thánh Chúa.