Ông Phêrô Lê Văn Khải

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG PHÊRÔ LÊ VĂN KHẢI

Sinh ngày: 01/01/1935 tại Hà Nam.
Được Chúa gọi về vào lúc 09g40 ngày 20/03/2021 - Hưởng thọ 86 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16g00 ngày 20/03/2021 tại địa chỉ: 127/93/1 Đường Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 20/03/2021.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 22/03/2021 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô Lê Văn Khải sớm hưởng nhan Thánh Chúa.