Giuse Nguyễn Văn Tuấn

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

GIUSE NGUYỄN VĂN TUẤN

Sinh ngày: 16/02/1970 tại Sài Gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g30 ngày 07/03/2021 - Hưởng dương 52t.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 20g00 ngày 07/03/2021 tại địa chỉ: 32/161 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 08/03/2021.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 10/03/2021 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Tuấn sớm hưởng nhan Thánh Chúa.