Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

BÀ MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC

Sinh ngày: 01/01/1953 tại Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 15g00 ngày 20/08/2019 - Hưởng thọ 67 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 21/08/2019 tại địa chỉ: 480/27A Lạc Long Quân Phường 05, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 22/08/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 23/08/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa Táng tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc sớm hưởng nhan Thánh Chúa.