Cụ Ông Đaminh Bùi Văn Trịnh

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CỤ ÔNG ĐAMINH BÙI VĂN TRỊNH

Sinh ngày: 01/01/1930 tại Nam Định.
Được Chúa gọi về vào lúc 13g30 ngày 23/07/2019 - Hưởng thọ 90 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 24/07/2019 tại địa chỉ: 480/7 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 25/07/2019.
Thánh lễ an táng vào lúc 07g00 ngày 29/07/2019 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An táng tại Nghĩa Trang Đồng Hương, Báo Đáp.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Ông Đaminh Bùi Văn Trịnh sớm hưởng nhan Thánh Chúa.