Chị Maria Madalena Trần Ngọc Anh Thư

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

CHỊ MARIA MADALENA TRẦN NGỌC ANH THƯ

Sinh ngày: 19/11/1977 tại Sài gòn.
Được Chúa gọi về vào lúc 10g40 ngày 08/01/2018 - Hưởng dương 42 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 17g00 ngày 08/01/2018 tại địa chỉ: A12 - A08 Chung Cư Quang Thái, 111B Lý Thánh Tông - thuộc Giáo khu: Phaolô.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 10/01/2018.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 11/01/2018 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Chị Maria Madalena Trần Ngọc Anh Thư sớm hưởng nhan Thánh Chúa.