Ông Giuse Phạm Ngọc Kính

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIUSE PHẠM NGỌC KÍNH

Sinh ngày: 18/01/1944 tại Nam Hà.
Được Chúa gọi về vào lúc 21h10 ngày 17/06/2017 - Hưởng thọ: 73 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09h00 ngày 18/06/2017 tại địa chỉ: 117C Cư xá Phú Thọ Hoà, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 - thuộc Giáo khu: Mông Triệu.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16h00 ngày 19/06/2017.
Thánh lễ an táng vào lúc 05h00 ngày 20/06/2017 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse Phạm Ngọc Kính sớm hưởng nhan Thánh Chúa.