Ông Giuse Nguyễn Văn Chạch

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Vĩnh Hoà kính báo:

ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN CHẠCH

Sinh ngày: 06/01/1935 tại Vĩnh Phúc - Hưng Yên.
Được Chúa gọi về vào lúc 17g00 ngày 15/01/2017 - Hưởng thọ 83 tuổi.
Nghi thức tẩn liệm vào lúc 09g00 ngày 16/01/2017 tại địa chỉ: 480/5 Lạc Long Quân F.05 - Q.11 - thuộc Giáo khu: Vinh Sơn.
Thánh lễ tại gia vào lúc 16g00 ngày 17/01/2017.
Thánh lễ an táng vào lúc 05g00 ngày 18/01/2017 tại Giáo xứ Vĩnh Hoà.
Sau đó linh cửu được An táng tại Nghĩa trang Ngọc Đồng - Hố Nai - Gp. Xuân Lộc.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse Nguyễn Văn Chạch sớm hưởng nhan Thánh Chúa.