Tin Đoàn thể

Hội Bác Ái - Mừng Thánh Martin De Porres bổn mạng

WGPSG --“Hôm nay, chúng ta cùng nhau qui tụ về đây để gặp gỡ Đức Kitô, và học hỏi nơi Thánh Martinô biết sống khiêm nhường ra đi phục vụ cho những người nghèo khổ và bất hạnh ...

Đoàn TNTT - Thánh lễ Thêm Sức & Khai giảng năm học Giáo lý 2019 - 2020

WGPSG -- “Ra khơi cùng Đức Mẹ Lộ Đức” là chủ đề năm học giáo lý 2019-2020 của đoàn thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hòa, được khai giảng vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật, ngày 06.10.2019, tại ...

Ca đoàn Thiên Thần - Mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần bổn mạng

“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” - Câu Lời Chúa trên đây đã được Lm Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, chia sẻ cho các em thiếu nhi cùng cộng ...

Đoàn TNTT - Nghi thức làm phép khăn quàng và tuyên hứa

Vào lúc 7g00 sáng Chúa Nhật 22.09.2019, Lm Gioakim Lê Hậu Hán, Tuyên úy Đoàn TNTT Phanxicô Xaviê, cùng cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật XXV Thường Niên, cách riêng, ...

Hội Lêgiô Mariae - Mừng Sinh Nhật Đức Maria

“Mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta hãy vui mừng và tung hô Mẹ. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng đưa về cho Mẹ những linh hồn khô khan nguội lạnh còn đang đắm chìm trong ...

Ca đoàn Lêgiô Mariae - Mừng Kính Sinh Nhật Đức Mẹ bổn mạng

“Con người chúng ta sinh ra không chỉ là để sống, để ăn mặc, đi tu hay lập gia đình, mà sinh ra là để đón nhận lời hứa và đem ơn cứu độ cho muôn người”.

Đoàn TNTT - BẦU BAN QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực theo yêu cầu của Tổng Giáo phận Sài Gòn về việc bầu chọn HĐMVGX và BCH các cấp trong nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Hội CBMCG - Mừng kính Thánh nữ Mônica bổn mạng

“Được lợi ích cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì có ích lợi gì”.

Giáo họ Mông Triệu - Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời bổn mạng

“Hôm nay, chúng ta mừng Đức Maria hồn xác lên trời, từ đây đã mở ra cho chúng ta một niềm tin, một hy vọng vào quê hương Nước Trời mai sau”.