Đức Cố GM Giuse Vũ Duy Thống - Nguyên Giám Mục Phụ Tá

DGM_VuDuyThong.png

02/07/1952

Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.

1964

Vào Tiểu chủng viện Long Xuyên. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân, ông tiếp tục theo học thần học tại Ðại chủng viện liên địa phận Thánh Giuse tại Sài Gòn

26/10/1985

Thụ phong Linh mục tại Tổng giáo phận Tp.HCM do Ðức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ sự

1985 - 1992

Phụ tá Giáo xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.

1987 - 1992

Ðặc trách Giáo xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.

1992 - 1993

Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

1993 - 1998

Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.

1998 - 2001

Giáo sư Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

14/07/2001

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo PhậnSàigòn, hiệu tòa Tortiboli.

17/08/2001

Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sàigòn do Đức TGM Gioan B. Phạm Minh Mẫn chủ phong. ĐGM. Phaolo Bùi Văn Đọc và ĐGM. Giuse Ngô Quang Kiệt phụ phong - Khẩu hiệu Giám mục: "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"

25/07/2009

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết.

03/09/2009

Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết 

01/03/2017 Được Chúa gọi về tại Sàigòn do một loại virus chưa xác định đã ăn vào phổi.

Sau khi được tấn phong chức Giám mục, Đức Cha được bầu vào Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kì VIII (2001-2004), IX (2004-2007) và X (2007-2010),(2010-2016) liên tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Đức tin. Ngài được các giáo dân biết đến như là một nhà văn, nhạc sĩ thánh ca với nghệ danh Thông Vi Vu. Ngài là nghĩa tử của Giám mục Gioan Baotixita. Bùi Tuần