Đức GM Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Nguyên Giám mục Phụ tá

Đuc-GMGiuse-(3).png

15/09/1957

Sinh tại Gia Định, Sài Gòn

1968 – 1976

Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn

1976 – 1982

Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sàigòn

1982 – 1983

Lao động tại Nông trường lô 6, Củ Chi

1983 – 1990

Công nhân Hợp tác xã Mây Tre Lá Bạch Đằng, quận 1
Theo học lớp tối Đại học Tổng Hợp, Tp.HCM khoa Ngoại ngữ. Tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và Pháp văn

30/08/1990

Thụ phong linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

1990 – 1993

Phụ tá Giáo xứ Huyện Sỹ (Chợ Đũi) và là Giáo sư Anh văn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

1993 – 1998

Học tại Viện Đại học Công Giáo Paris tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học chuyên ngành đào tạo linh mục

1998 – 2011

Linh hướng và là Giáo sư Thần học Linh đạo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

2005 – nay

Tổng thư ký Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

2011 – 2014

Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

06/2014

Chưởng ấn Toà Tổng Giám mục Sàigòn và là thư ký của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

25/06/2016

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá TGP Sàigòn – Tp.HCM hiệu toà Liberalia, với khẩu hiệu “Hiệp nhất trong đức tin”

04/08/2016

Tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

08/03/2018

Được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Toà TGP Sàigòn - Tp. Hồ Chí Minh, do sự ra đi đột ngột của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
03/12/2019 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Phan Thiết
Các chức vụ Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã đảm nhận trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:
- Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân (2016-2019);
- Phó chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh (2016 - 2019);
- Chủ tịch Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh (2019 - nay).